Warning: include(sidebar-single.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home2/snowman/public_html/potocinja.com/mk/wp-content/themes/avisio/header.php on line 137

Warning: include(sidebar-single.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home2/snowman/public_html/potocinja.com/mk/wp-content/themes/avisio/header.php on line 137

Warning: include(sidebar-single.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home2/snowman/public_html/potocinja.com/mk/wp-content/themes/avisio/header.php on line 137

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'sidebar-single.php' for inclusion (include_path='.:/opt/php52/lib/php') in /home2/snowman/public_html/potocinja.com/mk/wp-content/themes/avisio/header.php on line 137

Новости

НАСКОРО! Поточиња 2014 на Македонската радио телевизија.

______________________________________________________________

Посетете го официјалниот FaceBook профил на Поточиња фестивалот.

За Фестивалот

Детскиот фестивал ПОТОЧИЊА на македонската музичка сцена котира од 2004 година. Веќе неколку години целта на фестивалот е развивање на детската музичка култура, како и потрага и откривање на нови музички таленти кај најмалите.
Фестивалот Поточиња е чисто детски фестивал со содржини кои комуницираат со активнностите во градинките и основните училишта, кои адекватно се вклопуваат во наставните програми. Песничките се подобни за работа и се со едукативен карактер, лесно – певливи и прифатливи рефрени, приспособени за работа со деца при формирање на нивната музичка култура. Од друга страна, тоа се песни кои многу лесно се вклопуваат во наставните содржини, настапи пред родители, училишни приредби и други манифестации. Учесниците на ПОТОЧИЊА се адекватно облечени за нивната возраст и на сцената оставаат впечаток на чисто детско и искрено дружење без поделби, кои ги врзува само една цел – детската песна.
Целта на Поточиња е остварена – ПРИДРУЖЕТЕ НИ СЕ И ВИЕ!

Пап Продукција

Пап продукција – Поточиња има утврдени задачи и програма која ја опфаќа најмалата популација од предучилишна и училишна возраст. Задачата на нашата продукција е да придонесеме развивање на детската креативност и едукација во полето на музиката, сценско-драмската и ликовната култура, како и потрага и отктивање на нови таленти. Целите на Пап продукција се:

• Овозможување индивидуален развој ,во сообразност со новите предиспозиции и возрасните карактеристики
• Да усвојат знаењеа и умеења за културните традиции, смисла за убаво, стекнување нови знаење, доживување и изразување во областа на музиката,драмската , ликовната уметност како и народните игри и балет;
• Поттикнување и создавање (посебно развување на свеста за себе, прифаќање себеси развивање на позитивна слика за себе )
• Развивање на самостојност, креативност  и збогатување со нови знаења умеења и способности за учење

Работата во Пап продукција поседува обележја кои пред се имаат дидактичко методичен карактер
*Активност
*Тимска работа
*Мотивација
*Социјализација
*Интеракција
*Интегракција
*Истражување

Со децата се работи во мали групи – детски работилници(10деца).Разновидноста на наставните тех. и работа во мали групи придонесува за зголемување на успехот.Приспособеноста е компакктен дијагностичко – перспективен процес во кој се комбинираат неколку методи- долполнително подучување,постапно совладување на материјалот и учење низ соработка ,како и воведување на стратегии за совладување на нови  знаењеа.Во детските работилници се одржуваат часово по музичка и ликовна уметност ,драматизација(сценско – драмска)Пап продукција ќе организира промоции,изложби и фестивали каде ке можат да се покажат научените вештини од сите области на детското творештво.

Спонзори:               Помогнато и поддржано од:
sd
sd